Opsaml data gennem alle arbejdsprocesser

Den nyeste opdatering med workflow teknologi, medfører rationelle arbejdsgange der sparer meget tid og samtidigt også giver mulighed for online adgang til dine slutkunder, så de kan følge med.

Altsammen kan laves som en brugertilpasset app i Anysense, som kan implementeres og skubbes ud til alle brugere lige på stedet.

For at illustrere, hvorledes det fungerer har vi lavet et eksempel fra en ordreproduktionsvirksomhed, som først opretter ordren i Anysense, når kunden har afgivet tilbudsaccept. Her følger vi ordren hele vejen fra tegnestuen, produktionen, forsendelsen og til sidste tilbage til salgsafdelingen der tjekker ordren en sidste gang via en rapport.

  1. Når ordren er oprettet, sender et workflow ordren videre til tegnestuen, som skal lave nogle justeringer i forhold til standard produkterne. Disse tegnes på og der udfyldes en tjekliste i Anysense, der sikrer ensartethed og at man husker det hele. I det øjeblik tegnestuen er færdig, sender et workflow ordren til produktionen.
  2. Produktionen kigger nu på leveringsoplysningerne og planlægger igangsætningen efter det. I produktionen er der fastlagte procedurer der skal følges via en tjekliste og der skal laves fotodokumentation på alle svejsninger. Når produktionen er færdig, sender et workflow ordren videre til forsendelse.
  3. Forsendelse skal gøre ordren klar til fragt. Her er nogle fastlagte procedurer via tjekliste og krav til fotodokumentation, således man sikrer varens stand er i orden før afsendelse. Herefter sender et workflow ordren videre til Salgsafdeling.
  4. Salgsafdelingen er på plads, når salgsafdelingen har tjekket rapporten igennem. Rapporten kan sendes til kunden via e-mail og eller man kan lave et online login til kunden, så de selv kan følge ordren.