Finder du mod forventning ikke svar, så kontakt Anysense for mere information. Klik her for at kontakte os.

Når først telefonen har synkroniseret brugerens apps ned på telefonen er Anysense fuld funktionsdygtigt uden en aktiv internet forbindelse. Registrering af data, opslag i kartoteker og optagelse af medier kan foregå helt uden problemer og overføres til webportalen med det samme Anysense detekterer en aktiv internetforbindelse.
Man har mulighed for at indstille ethvert app, til at registrere enhedens position, når der gemmes en ny række. Hvis der er en GPS-lokation til rådighed bruges denne og ellers trianguleres positionen ud fra netværksoplysningerne. Efterfølgende kan positionen ses på Google Maps på webportalen.
Alle data gemmes centralt på Anysense webportalen, hvor de altid er tilgængelige. Som standard synkroniseres en brugers egne data med telefoner og tablets i 14 dage. Dette er dog fuld konfigurerbar, og kan indstilles til at synkronisere alle brugeres data, der nogensinde er indtastet i systemet. Der kan også opsættes mere avancerede filtre, som filtrer data udfra brugerspecificerede parametre.
Alle formularer kan indstilles til at lave opslag i andre formularer. Det er derfor intet problem at have eksempelvis kunde- eller varekartoteker som synkroniseres ud på enhederne.
Alle ændringer til alle datarækker gemmes, så man altid kan se, hvem der har lavet hvilke ændringer hvornår i dataene.
Anysense virker på et ubegrænset antal enheder.
Alle moderne webbrowsere kan tilgå webportalen. Der findes komplette klienter til Android og iOS (iPhone og iPad).
Anysense kan integreres fuldt ud med andre systemer, enten igennem en web-service og Web API eller via XML- og CSV-synkroniseringsklient.

Først og fremmest skal du være brugeradministrator for at kunne foretage deaktivering. Trin:

  1. For oven ud for “Modul”, vælges “Anysense Administration”.
  2. Klik på den bruger du ønsker deaktiveret.
  3. Under password felterne finder du et afkrydsningsfelt “Er bruger aktive” – denne deaktiveres.
  4. Tryk på “Opdatér” knappen nederst.