DOWNLOAD CLONE ELLER SYNC

Som supplement til vores mobile apps, så findes der flere selvstændige Windows-klienter til at bearbejde data

Anysense Clone

  • Windows PC klient til at kopiere alle indtastede Anysense data og formularer ned i en lokal Microsoft SQL Database
    Download Anysense Clone

Anysense Sync