Dækker
Alle nedenstående salgs- og leveringsbetingelser dækker for Softwaren Anysense® hos Viborg IT udvikling ApS – herefter benævnt Viborg IT.

Priser
Alle priser er oplyst i Danske Kroner (DKK) ekskl. moms og andre afgifter til staten. Ret til prisændringer forbeholdes uden varsel.

Månedspris:

  • Pr. Bruger: 224 kr. + moms (inklusive 1 GB data) pr. aktiv bruger. Over 30 brugere – ring!
  • Pr. GB: 3,30 kr. + moms (1 GB inkluderet pr. bruger). Massiv brug af video eller foto kan udløse denne.
  • Pr. Virksomhed/Aftale:
   • Inspektionsmodulet: 199 kr. + moms. Udløses kun, hvis feature anvendes.
   • Uniconta integration: 199 kr. + moms. Udløses kun, hvis feature anvendes.
   • E-conomic integration: 99 kr. + moms. Udløses kun, hvis feature anvendes.
   • Sharepoint integration: 99 kr. + moms. Udløses kun, hvis feature anvendes.
   • API adgang: 199 kr. + moms. Udløses kun, hvis denne feature anvendes.

Prøveperiode
Nye kunder kan gratis afprøve i 14 dage via hjemmesiden. Efterfølgende lukkes funktionaliteten ned, hvis ikke kunden har foretaget ordreafgivelse forinden.

Ordreafgivelse
Ved angivelse af KØB på hjemmesiden, skal man udfylde oplysninger vedr. fakturering.

Leveringstid og levering
Digitalt via hjemmesiden og systemet er klar umiddelbart efter bestilling.

Fakturering
3 måneder forud på aktive brugere.

Betalingsbetingelser
Senest 8 dage efter fakturadato, hvis ikke andet er oplyst. Ved udeblivende betaling lukkes funktionaliteten ned og data slettes. Ved for sen betaling debiteres 2 % pr. påbegyndt måned.

Ophavsret
Viborg IT har den fulde ophavsret over al kildekode.

Brugsret
Kunden har brugsretten til Anysense® på lejebasis (Software as a Service) i det omfang der er betalt.

Ændringer
Alle ændringer i forhold til disse salgs- og leveringsbetingelser skal ske skriftligt og være forsynet med Viborg IT´s underskrift før disse har gyldighed.

Produktansvar og ansvar i øvrigt
Viborg IT er ansvarlig for produktansvar i henhold til dansk rets regler. Viborg IT er ikke ansvarlig for ødelagt produktion, tabt arbejdsfortjeneste, avance tab eller nogen anden form for indirekte tab. Viborg IT er ikke ansvarlig for følgeskader eller for købers eventuelle erstatning til tredjemand.

Force Majeure
Hvis Viborg IT eller en af Viborg IT´s leverandører er forhindret i at levere varer eller andre ydelser som følge af enhver omstændighed Viborg IT ikke selv er herre over (eks.: Brand, tyveri, naturkatastrofer, lynnedslag, strejke, epidemier, lockout, afvisning på App Store, afvisning på Google Play eller anden force majeure) er Viborg IT berettiget til at udsætte leverancen indtil forholdene er normaliseret. Viborg IT har pligt til skriftligt at informere om Force Majeuren’s art og ny forventet leveringstid.

Fortrolighed
Enhver oplysning, som kommer Viborg IT eller køberen i hænde om den anden part, skal betragtes som fortrolig information, som ikke helt eller delvist må videregives til tredjemand.

Tvister
Uoverensstemmelser, som måtte opstå i forbindelse med disse vilkår og tilhørende bestemmelser, afgøres ved Dansk ret. Enhver tvist, som leverancer eller ydelser måtte give anledning til afgøres ved Sø- og Handelsretten i København som første instans.