Udover at vi konstant gør hvad vi kan for at optimere og forbedre på Anysense platformen, så finder vi ind imellem også tid til at implementere nye features.

Rapporter

Nemmere rapporter
Når vi har lavet nye versioner af en app har vi hidtil ikke kunne genbruge Word-skabelonerne til rapporterne. I nye rapporter vil Anysense fremover huske felternes betydning vha. en feltreference, i stedet for at være afhængig af rækkefølgen. Tidligere ville en ændring af felternes rækkefølge ødelægge hele rapporten.

De eksisterende rapporter er ikke omfattet og vi opfordrer derfor til at opdatere til de nye feltreferencer.

QR-koder i PDF
Man har længe kunnet lave en QR-kode ud fra en indtastet værdi, eller et autonummer, hvis man henter en rapport som Word-dokument og samtidig bruger Microsoft Word. Dette har vi udvidet, så Anysense nu kan generere QR-koder i PDF-filer også.

Rapporter via e-mail
Man har i årevis automatisk kunne sende rapporter fra Anysense via e-mail, men efter at have sendt titusindvis af rapporter er der opstået en stigende tendens: rapporterne bliver for store til at blive sendt pr. mail, da antallet af billeder vokser, samtidig med at mobilkameraerne bliver bedre og bedre.

Derfor har vi valgt at ændre det således, at rapporter ikke længere sendes som en vedhæftet fil, men i stedet sendes der en e-mail med et link til rapporten, hvor efter den kan hentes et ubegrænset antal gange i 14 dage.

E-mailopsætningen er i øvrigt flyttet fra rapportopsætningen til at skulle administreres som et workflow.

Filnavne
Vi har også ændret måden på, hvordan genererede rapporter navngives, så de nu hedder rapportnavnet i stedet for app-navnet. Samtidig har vi fjernet datoen og givet mulighed for at navngive filen noget helt andet.

e-conomic integration

Ordrebehandling integreres med økonomistyringen
Når en ordre accepteres hos en kunde, er det hyppigt forbundet med forskellige arbejdsprocesser, der skal gennemføres, før ordren kan danne grundlag for fakturering.

Vi har indledningsvis udviklet et modul i Anysense der integrerer direkte med e-conomic, således kunder, varer, ordrer, og projekter fra e-conomic er direkte tilgængelige fra Anysense via Workflow teknologi. I det øjeblik du eksempelvis har oprettet en kunde i e-conomic, er den også tilgængelig i Anysense.

App rettigheder

Vi har tilføjet styring af rettigheder for de enkelte apps. Under avancerede indstillinger for apps, er der nu individuelle indstillinger for:

  • Tillad oprettelse af data
  • Tillad redigering af data
  • Tillad arkivering af data
  • Tillad sletning af data

Denne indstilling er især nyttig for de kunder som enten har direkte integration med Anysense eller dem der benytter vores nye workflow-motor.

Online datavisning og -indtastning

Responsive design
Vi arbejder aktivt på at gøre online delen af Anysense mere aktivt på de mobilenheder, hvorfor at datavisning og redigering nu er optimeret til brug på smartphones og tablets.

Det kan ikke erstatte appen, hvis man skal arbejde offline og arbejde med kladder, men det giver en hurtig og nem adgang til de funktioner, som normalt kun er tilgængelige online – eksempelvis download af rapporter.

Automatisk opdatering
Når man står i data-tabellen, har vi tilføjet en mulighed for at aktivere automatisk opdatering, så dataændringer indlæses automatisk. Dette er lavet, for at de kunder som bruger Anysense til eksempelvis ordrestyring, kan have en storskærm hængene, hvor alle kan se de resterende og igangværende opgaver.

Masse-redigering
Det er nu muligt at markere to eller flere rækker og redigerer en værdi i dem alle samtidig. Når man har markeret rækkerne, kommer der i værktøjslinjen øverst en knap frem, som åbner et vindue, hvor man kan vælge et eller flere felter der skal redigeres i alle rækkerne og indtaste en ny værdi.

Synkroniseringsworkflow

Sidst, men ikke mindst, har vi udarbejdet et workflow, som kan kopiere data, eller dele af dem, imellem forskellige Anysense apps. Dette giver mulighed for, at forskellige brugere eller afdelinger, kan se forskellige dele af de samlede data. Dette kan eksempelvis bruges til, at give en afdeling besked når et kvalitetskontrol ikke bliver godkendt eller når en værdi er udenfor et bestemt normalområde. Det kan også bruges til at styre arbejdsprocesser hele vejen fra ordre til fakturering, som der er skrevet en artikel om: Workflow

Opdateringer i nærmeste fremtid

De næste par opdateringer kommer bl.a. til at give Anysense funktionalitet til at oprette fakturaer i E-conomic og automatisk kopiere data med, når der oprettes en ny version af app.

Vi kommer også til at lade det være op til app-designeren, om de mobile enheder automatisk skal downloade alle billeder, som den gør nu, eller om de kun skal hentes når man vil se dem.