GPS-funktionen

Hjælper jer med at forbedre jeres dokumentation

GPS-funktionen gør det muligt at se den eksakte lokation på det sted dataen er indtastet, ydermere kan I, i Anysense, også se historikken over udførte handlinger, og hvem der har indtastet hvad.

Bruger I GPS-funktionen i jeres arbejde allerede, eller har vi åbnet jeres øjne for nye muligheder?

På anysense.dk har vi opdateret siden med moduler. Her kan I nu finde beskrivelser af mange af de funktioner, man kan vælge mellem i Anysense. Her kan I også læse mere om GPS-funktionen.