Svaret er Anysense!

Anysense kan bruges indenfor en bred vifte af brancher, og kan tilpasses lige præcis jeres branches krav og konkurrenceelementer.

I dag anvendes Anysense indenfor byggeri og anlæg, skadeservice, landbrug, tracking, lodseri, slagteri og brøndboring. Vores kunder er vidt forskellige, og blandt andet derfor anvendes Anysense til forskellige formål indenfor de enkelte brancher, men ens for dem er, at Anysense har givet dem et værktøj til at optimere deres arbejdsprocesser og mindske (eller lette) det administrative arbejde. Dette kan lade sig gøre, da Anysense er en agil løsning der udvikles med udgangspunkt i den specifikke kunde, og da det er hurtigt, nemt og gratis at oprette flere løsninger eller rette i de eksisterende Anysense løsninger.

Under de enkelte brancher kan I læse mere om hvilke konkrete anvendelsesområder der er, og se eksempler på hvordan andre kunder har benyttet sig af Anysense.

I dag markedsfører Anysense sig på at være en app velegnet til særligt kvalitetssikring, tilsyn og/eller dokumentation, men vi er sikre på at Anysense også kan anvendes indenfor en lang række andre områder – tør du udfordre os?

Potentielt udbytte 

  • Ingen investeringer – derimod en lav månedlig omkostning per medarbejder

  • Større markedsandele – optimerer jeres arbejdsprocesser og er værdiskabende for både jer og jeres kunder

  • Kraftig reduktion i administrativt arbejde – både på kontoret og i marken

  • Øget produktivitet – hos medarbejderne

  • Hurtigere og mere veldokumenteret faktureringsgrundlag 

  • Nem og hurtig opsætning af rapporter – herunder f.eks. velegnet til borejournaler, analyserapporter, pejleskemaer, sløjfningsrapporter, skaderapporter, bygningsgennemgangsrapporter og lodsseddel.