Brøndboring 

Understøt jeres kvalitetssikring med Anysense

Med Anysense er I hurtigt i gang. Der er hurtig oprettelse hvorefter I med det samme kan gå i gang med at opsætte apps, som indeholder de løsninger som jeres medarbejdere og kunder efterspørger. 

Anysense gør det blandt andet muligt at opsætte løsninger der indsamler data til brug i borejournaler, analyserapporter, pejleskemaer og sløjfningsrapporter. Dette er muligt da dataen samles ét sted, og dermed er tilgængeligt med det samme det indtastes, og nemt kan deles mellem medarbejdere til analyse brug eller informations – og vidensdeling. 

Jeres medarbejder kan tilgå appen fra alle lokationer, og dermed indtaste data i realtid. Anysense er nemlig offline tilgængelig, det betyder, at I ikke vil opleve udfordringer, når I befinder jer på en boreplads, ved vandværker eller andre steder med lav eller ingen internetdækning. 

Vidste I… 

  • At med Anysense funktion Automatisk rapportering, har I mulighed for at opsætte appen til automatisk at sende e-mail til udvalgte personer ved bestemte hændelser. Det kan være med til at højne jeres serviceniveau for kunden, da I hele tiden holder jer opdateret og dermed hurtigt kan reagere, hvis der i appen gøres opmærksom på en uønsket situation. 

  • At I får adgang til funktioner som GPS, og fotodokumentation. GPS tracking kan bruges til at registrere og dokumentere hvor, hvornår og hvem der har udført den pågældende arbejdsopgave, og fotodokumentation kan bruges til at dokumentere vigtige elementer af arbejdsprocessen i forbindelse med brøndboring – både til internt og eksternt brug.

Med Anysense holder I jer fleksible og tilgængelige uanset tid og sted.

Her har I en agil løsning, der udvikler sig i takt med jer og jeres kunder. Hvilket skyldes, at I med Anysense hurtigt, nemt og gratis kan foretage ændringer eller tilføje flere løsninger.  

Fordele og udbytte

CASE 

PC Brøndboring
Brøndborerfirmaet Poul Christiansen har købt Anysense® Dokumentation til kvalitetsstyring på vandværker, dokumentation af boringer og brønde, samt til registrering af digital time-dagseddel med Anysense® Dagseddel.

UDBYTTE 

  • Ingen investeringer – derimod en lav månedlig omkostning per medarbejder

  • Større markedsandele – optimerer jeres arbejdsprocesser og er værdiskabende for både jer og jeres kunder

  • Kraftig reduktion i administrativt arbejde – både på kontoret og i marken

  • Øget produktivitet – hos modarbejderne

  • Hurtigere og mere veldokumenteret faktureringsgrundlag 

  • Nem og hurtig opsætning af rapporter – herunder velegnet til borejournaler, analyserapporter, pejleskemaer og sløjfningsrapporter

Brug for hjælp?

Har I spørgsmål eller brug for vejledning, så sidder vi klar til at hjælpe enten via chatboksen i højre hjørne, på 42 42 85 58 eller via fjernsupport.

Hvordan kommer jeg igang?

Få en gratis smagsprøve og prøv Anysense helt gratis i 14 dage.

Prøv Anysense nu